เล่นวิดีโอจาก Google Drive

คำอธิบาย : ใช้สำหรับเล่นไฟล์ mp4 ที่เก็บไว้ใน google drive โดยใช้ id ของไฟล์วิดีโอมาใส่ลงไป
ตัวอย่าง : https://cdn.xtemus.com/gplayer.php?id=1RvB_DfvC0yOoOrumzwiu3_Zj0loZ7n2v

เล่นวิดีโอจาก url MP4

คำอธิบาย : ใช้สำหรับเล่นไฟล์ mp4 ที่เป็นลิงค์ต่างๆ โดยนำ url นั้นมาใส่ต่อท้ายได้เลย
ตัวอย่าง : https://cdn.xtemus.com/mplayer.php?id=https://devtube.dev-wiki.de/download/videos/14acc157-c669-4680-b041-cffd0d592b9b-720.mp4

เล่นวิดีโอจาก url M3U8

คำอธิบาย : ใช้สำหรับเล่นไฟล์ m3u8 ที่เป็นวิดีโอ หรือ live โดยนำ url นั้นมาใส่ต่อท้ายได้เลย
ตัวอย่าง : https://cdn.xtemus.com/m3player.php?id=https://tc-live1.sanook.com/live/22302_ch5.m3u8

เล่นวิดีโอจาก url Torrent (Peertube)

คำอธิบาย : ใช้สำหรับเล่นไฟล์ torrent จากเว็บไซต์เครือ peertube โดยนำ url นั้นมาใส่ต่อท้ายได้เลย
ตัวอย่าง : https://cdn.xtemus.com/tplayer.php?id=https://devtube.dev-wiki.de/download/torrents/14acc157-c669-4680-b041-cffd0d592b9b-720.torrent

เล่นวิดีโอจาก url YOUJIZZ

คำอธิบาย : ใช้สำหรับเล่นวิดีโอ จากเว็บไซต์ youjizz.com โดยนำ id ของวิดีโอ url นั้นมาใส่ได้เลย (เช่น https://www.youjizz.com/videos/cute-hikari-eto-jav-idol-debut-teases-with-baton-spreading-ass-cheeks-and-pussy-extremely-pretty-gravure-teen-48813181.html)
ตัวอย่าง : https://cdn.xtemus.com/yplayer.php?id=48813181